FALLA DOCTOR GÓMEZ FERRER  
FUNDADA L'ANY 1969    Nº 206
Escudo
Sector:  Quart-Xirivella Agrupació:  Falles Turia
Casal:  Ramón y Cajal, 18-Bajo Xirivella telf.  961330581
email:   falladoctorgomezferrer@hotmail.com

Web:

Data i lloc presentació gran:      4 DE NOVEMBRE DE 2017 a les 18 hores en la Sala Rosiña
Data i lloc presentació infantil:   4 DE NOVEMBRE DE 2017 a les 18  hores en la Sala Rosiña
Està en possessió del bunyol col·lectiu:  D'OR AMB FULLES DE LLORER I BRILLANTS

EXERCICI 2017 - 2018

Fallera Major
Fallera Major Infantil

Carmen Rubiño Aguilar

Marta Lorente Núñez

 

President
President Infantil
José Luis Benítez Corbalán
Izan Romero Requena

 

Monument Major
Monument Infantil
Lema: Ara fa cincuanta anys
Lema: De major vullc ser artiste faller
Artista:  Sergio Lis Abril
Artista:  Sergio Lis Abril
Secció: 7ª B
Secció:  19ª