SORTEJOS DE LOTERIA PREMIATS

 

  6 DE GENER DE 2020                 1,20 EUROS PER PAPERETA

14 DE MARÇ DE 2020                   0,60 EUROS PER PAPERETA

29 D'AGOST DE 2020                    0,60 EUROS PER PAPERETA

31 D'OCTUBRE DE 2020               0,60 EUROS PER PAPERETA 

20 DE FEBRER DE 2021                0,60 EUROS PER PAPERETA 

13 DE MARĒ DE 2021                   0,60 EUROS PER PAPERETA 

26 DE JUNY DE 2021                     1,20 EUROS PER PAPERETA 

31 DE JULIOL DE 2021                 0,60 EUROS PER PAPERETA

28 D'AGOST DE 2021                    0,60 EUROS PER PAPERETA 

31 D'OCTUBRE DE 2021              0,60 EUROS PER PAPERETA