Si voleu participar  en  els  campionats que organitza l'Agrupació,  fer click en el nom del campionat. Descarregar l'arxiu, omplir els diferents camps i adjuntar en un e-mail a la direcció: agrupacionturia@gmail.com   o entregar personalment al Delegat.