V CAMPIONAT DE BIRLES 2013-2014

10 DE NOVEMBRE DE 2013 EN LA BOLERA DE BONAIRE, ES VA JUGAR EL V CAMPIONAT DE BIRLES PER ALS INFANTILS FINS A 14 ANYS, AMB UNA NOMBROSA REPRESENTACIÓ PER PART DE LES FALLES PARTICIPANTS.

Total xiquets participants: 97   

        Falles participants:

Segons l'acord pres pels presidents el resultat d'este campionat queda anul-lat a causa dels fets succeïts durant la celebració del mateix.