SORTEJOS DE LOTERIA PREMIATS

 6 DE GENER DE 2022                 1,20 EUROS PER PAPERETA

12 DE MARÇ DE 2022                   0,60 EUROS PER PAPERETA 

20 D'AGOST DE 2022                    1,80 EUROS PER PAPERETA 

29 D'OCTUBRE DE 2022              0,60 EUROS PER PAPERETA

26 DE NOVEMBRE DE 2022        1,80 EUROS PER PAPERETA 

28 DE GENER DE 2023                  0,60 EUROS PER PAPERETA

11 DE MARÇ DE 2023                   0,60 EUROS PER PAPERETA

27 DE MAIG DE 2023                     1,20 EUROS PER PAPERETA

24 DE JUNY DE 2023                      1,80 EUROS PER PAPERETA

29 DE JULIOL DE 2023                  0,60 EUROS PER PAPERETA

26 D'AGOST DE 2023                     0,60 EUROS PER PAPERETA